Personaleadministration

Vores oplysninger

Dataansvarlig

B-Kitchen

CVR-nr.: 36903996
v. Bente Wolf Lytje

Teglværksgade 6 2. sal
2100 København Ø

Tlf.: (+45) 23 46 94 48
Mail: info@b-kitchen.dk

Repræsentant for databeskyttelse

Maja Wolf Lytje
Mail: maja@b-lunch.dk

Databeskyttelseskonsulent

DP Service

Krakasvej 17
3400 Hillerød

www.DPService.dk

Tlf.: (+45) 70 23 01 01
Mail: info@dpservice.dk

Kategori af registrerede og kategorierne af personoplysninger

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

 • Ansøgere
 • Ansatte
 • Tidligere ansatte
 • Virksomhedens bestyrelse

Oplysninger, der indgår i den specifikke behandling:

 • Identifikationsoplysninger
 • Oplysninger vedrørende ansættelsesforholdet til brug for administration, herunder stilling og tjenestested, lønforhold, oplysninger af relevans for lønindeholdelse, personalepapirer, uddannelse og sygefravær.

Der behandles ikkefølsomme personoplysninger som race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysning som genetisk data, biometrisk data til identifikation, seksuelle eller strafbare forhold.

Modtagerne af personoplysningerne

Personoplysningerne videregives kun til følgende:

 • Danløn i forbindelse med lønudbetaling
 • SKAT
 • Kommunen i forbindelse med sygefravær
 • Banker

Der er indhentet databehandleraftaler fra alle.

Sletning af personlige data

 • Oplysninger om tidligere ansatte slettes senest 1 år efter afslutningen af den journalperiode, hvor personalesagen er afsluttet.
 • Oplysninger om ansøgere slettes senest 6 måneder efter afslutning af den journalperiode, hvor sagen er afsluttet.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

 • Behandling af personoplysninger i forbindelse med HR-arbejde sker i overensstemmelse med interne retningslinjer, som bl.a. fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring og logning.
 • Fysisk materiale opbevares aflåst.
 • Personoplysninger opbevaret elektronisk er sikret med kodesystemer.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for mere information, en uforpligtende snak eller afklaring.