Leverandøradministration

Vores oplysninger

Dataansvarlig

B-Kitchen

CVR-nr.: 36903996
v. Bente Wolf Lytje

Teglværksgade 6 2. sal
2100 København Ø

Tlf.: (+45) 23 46 94 48
Mail: info@b-kitchen.dk

Repræsentant for databeskyttelse

Maja Wolf Lytje
Mail: maja@b-lunch.dk

Databeskyttelseskonsulent

DP Service

Krakasvej 17
3400 Hillerød

www.DPService.dk

Tlf.: (+45) 70 23 01 01
mail: info@dpservice.dk

Kategorierne af registrerede og kategorierne af personoplysningerne

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

  • Leverandører
  • Leverandørers leverede produkter
  • Tidligere leverandører

Oplysninger, som indgår i den specifikke behandling:

  • Identifikationsoplysninger, herunder kontaktoplysninger
  • Oplysninger vedrørende betalinger til brug for administration, herunder kontonummer, oplysninger om økonomiske forhold og evt. regnskab

Modtagerne af personoplysningerne

B-Kitchen videregider ikke leverandørers oplysninger med undtagelse af kontaktoplysninger og website til relevante personer, der er interesseret i leverandørens varer.

Sletning

Oplysninger om tidligere leverandører slettes jf. bogføringsloven dog senest 6 år efter sidste fakturadato.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

  • Behandlinger af leverandøroplysninger i forbindelse med indkøb sker i overensstemmelse med interne retningslinjer, som bl.a. fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring og logning.
  • Der benyttes e-conomic, hvorfra der er indhentet en databehandlingsaftale, hvis det hostes ved en ekstern leverandør.
  • Papirdokumenter med leverandøroplysninger opbevares i aflåst skab, hvortil kun ledelsen og relevante personer har adgang.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for mere information, en uforpligtende snak eller afklaring.