Kundeadministration

Vores oplysninger

Dataansvarlig

B-Kitchen

CVR-nr.: 36903996
v. Bente Wolf Lytje

Teglværksgade 6 2. sal
2100 København Ø

Tlf.: (+45) 23 46 94 48
Mail: info@b-kitchen.dk

Repræsentant for databeskyttelse

Maja Wolf Lytje
Mail: maja@b-lunch.dk

Databeskyttelseskonsulent

DP Service

Krakasvej 17
3400 Hillerød

www.DPService.dk

Tlf.: (+45) 70 23 01 01
Mail: info@dpservice.dk

Formål: kundeadministration

Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af kontakt.

Kategorierne af registrerede og kategorierne af personoplysninger

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

  • Kunder
  • Tidligere kunder

Personoplysningerne stammer fra kunden selv.

Oplysninger, der indgår i den specifikke behandling:

  • Identifikationsoplysninger

Modtagere af personoplysninger

Oplysninger bliver ikke videregivet til andre organisationer uden samtykke fra kunden.

Sletning

Oplysninger om tidligere kunder slettes senest 5 år efter afslutningen af samarbejdet.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

  • Behandling af personoplysninger i forbindelse med samarbejdet sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning.
  • Personoplysninger opbevares i B\lunch’s kundesystem, som er elektronisk og beskyttet med et kodesystem.
  • Fysisk materiale opbevares med kundeoplysninger opbevares i aflåst skab, hvortil kun ledelsen og relevante personer har adgang.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for mere information, en uforpligtende snak eller afklaring.